Dodatek węglowy

19 sierpnia 2022

 

Wnioski na dodatek węglowy do 30 listopada 2022r. przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy. Wnioski można składać osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres: ul Gminna 4, 22-375 Izbica

Tel. 84 618 30 52

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

 

 

 

Komu przysługuje dodatek węglowy?

– Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

–  Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie ma kryterium dochodowego.

– Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

 

Szczegółowa klauzula RODO

Kontakt

Adres: Gminna 4, 22-375 Izbica
Telefon: 84 618 30 52
E-mail: email: [email protected]
NIP: 9221766053
REGON: 950003916

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
7:00 - 15:00
Śr
7:00 - 15:00
Czw
7:00 - 15:00
Pt
7:00 - 15:00