Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy

Księgowa

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

Referat ds. Funduszu Alimentacyjnego

Referat ds. Świadczenia Wychowawczego 500+

Pracownicy Socjalni