SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

7 grudnia 2021

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  IZBICY  INFORMUJE, ŻE W  LOKALU  OŚRODKA POMOCY W IZBICY PRZY ULICY GMINNEJ 4. OD 07 GRUDNIA 2021 R. WYDAWANE  SĄ SKIEROWANIA   DO  OTRZYMANIA  POMOCY  ŻYWNOŚCIOWEJ 

POMOC  TAKĄ  MOGĄ OTRZYMAĆ ( ZGODNIE Z   PROGRAMEM OPERACYJNYM  POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA  2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANYM  Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM, PODPROGRAM  2021) OSOBY NAJBARDZIEJ  POTRZEBUJĄCE, SPEŁNIAJĄCE  KRYTERIA  OKREŚLONE W USTAWIE  O POMOCY SPOŁECZNEJ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZESPOŁU DORADCZEGO DO SPRAW WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA  2014-2020,  KTÓRYCH  DOCHÓD  NIE  PRZEKRACZA 220 %  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO  DO  KORZYSTANIA  Z POMOCY SPOŁECZNEJ, TJ:

– 1542,20  ZŁ   DLA   OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

– 1.161,60  ZŁ   DLA  OSOBY W RODZINIE

W ZWIĄZKU  Z  POWYŻSZYM PROSIMY O PRZEDŁOŻENIE W GOPS DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO  DOCHÓD( ZA MIESIĄC LISTOPAD:  ZAŚWIADCZENIE  O WYNAGRODZENIU, ODCINEK Z RENTY , EMERYTURY, INNE) UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z WYŻEJ  WYMIENIONEJ  POMOCY.                                                

Kontakt

Adres: Gminna 4, 22-375 Izbica
Telefon: 84 618 30 52
E-mail: email: [email protected]
NIP: 9221766053
REGON: 950003916

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
7:00 - 15:00
Śr
7:00 - 15:00
Czw
7:00 - 15:00
Pt
7:00 - 15:00