Wolne miejsca w mieszkaniach chronionych wspieranych w Stryjowie

23 lutego 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy, ul. Gminna 4, tel. 84 6183052 informuje, że posiada wolne miejsca  w mieszkaniach chronionym wspieranych w Stryjowie

Mieszkanie Chronione zostało utworzone Uchwałą Rady Gminy w Izbicy 30 sierpnia 2005 roku i przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług świadczonych w przez jednostki całodobowej opieki.

Placówka usytuowana jest w Stryjowie i dysponuje  liczbą 53 miejsc. Posiadamy pokoje jedno, dwu i trzypokojowe, nowocześnie wyposażone, ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych jest winda.

Pobyt w Mieszkaniu Chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego, która określa czas pobytu oraz wysokość ponoszonej odpłatności przez osobę, której przyznano pobyt w Mieszkaniu Chronionym.

Za pobyt w Mieszkaniu Chronionym mieszkańcy (wszyscy) ponoszą odpłatność w wysokości 70% posiadanego dochodu (emerytury, renty itp.) zgodnie z Uchwałą Nr III.23.2018 Rady Gminy Izbica  która przeznaczana jest na wyżywienie oraz wszystkie media związane z funkcjonowaniem placówki (oprócz zakupu leków, środków opatrunkowych, odzieży i rzeczy osobistych) .

Zgodnie również z Uchwałą Nr XXVI.169.2020 Rady Gminy Izbica, za osoby nie będące mieszkańcami naszej gminy, inne gminy na podstawie zawartej umowy ponoszą odpłatność w wysokości 800za każdą osobę miesięcznie.

Kontakt

Adres: Gminna 4, 22-375 Izbica
Telefon: 84 618 30 52
E-mail: email: [email protected]
NIP: 9221766053
REGON: 950003916

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
7:00 - 15:00
Śr
7:00 - 15:00
Czw
7:00 - 15:00
Pt
7:00 - 15:00