Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy – Fundacja Heros

22 września 2022

Szanowni Państwo,

Fundacja Heros ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Obecnie działa na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego,  świętokrzyskiego oraz podkarpackiego i prowadzi rekrutację do następujących projektów współfinansowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”

„Absolwent w drodze do kariery!”

„Kompetentni na rynku pracy!”

„Gotowi do pracy”

„Pora na pracę!”

„Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę”

„Kurs na niezależność!”

„Droga do niezależności II”

„Kierunek samodzielność II”

 

Fundacja Heros w ramach wyżej wymienionych projektów oferuje możliwość skorzystania różnych z form wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb, m.in.:

 • Psychoterapii i konsultacji psychiatrycznych
  Zabiegów rehabilitacyjnych
  • Doradztwa zawodowego
  • Poradnictwa psychologicznego
  • Poradnictwa prawnego
  • Warsztatów kompetencji cyfrowych
  • Szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zawodowe
  • Staży zawodowych

  • Pośrednictwa pracy
  • Wsparcia trenera pracy
  • Warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu (m.in. wyjść do teatru, kina, muzeum)

 

Działania Fundacji Heros skierowane są do osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• będących w wieku aktywności zawodowej,
• pozostających bez zatrudnienia, w tym nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy.

Udział w projektach jest nieodpłatny, a ponadto zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • serwis kawowy podczas spotkań grupowych,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe.

 

 

 

Kontakt

Adres: Gminna 4, 22-375 Izbica
Telefon: 84 618 30 52
E-mail: email: [email protected]
NIP: 9221766053
REGON: 950003916

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
7:00 - 15:00
Śr
7:00 - 15:00
Czw
7:00 - 15:00
Pt
7:00 - 15:00