Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

2 listopada 2022

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy, działając w ramach upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych; na podstawie art. 35, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.)

 

zawiadamia

 

iż przedłuża się do dnia 30 grudnia 2022 r. termin załatwienia sprawy wszczętej  dotyczącej wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967) dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Powodem niezałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest nieotrzymanie środków finansowych z budżetu państwa na realizację ww. zadania.

 

 

 

Kontakt

Adres: Gminna 4, 22-375 Izbica
Telefon: 84 618 30 52
E-mail: email: [email protected]
NIP: 9221766053
REGON: 950003916

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
7:00 - 15:00
Śr
7:00 - 15:00
Czw
7:00 - 15:00
Pt
7:00 - 15:00